Studiekredsen 2018-2019: Jesus Kristus i Det gamle Testamente.

I dag er der mange, som tror, at der er en stor forskel på Det gamle Testamente og Det nye Testamente.
At der f.eks. er en stor forskel på budskabet i Det gamle Testamente og budskabet i Det nye Testamente.
Eller man tror ligefrem, at der er en forskel mellem Jesus Kristus og Gud, som vi møder Ham i Det gamle Testamente. Man tror, der er forskel mellem den Gud, som f.eks. udsletter Sodoma og Gomorra og sender Israels folk i krig og så den Gud, som i Jesus Kristus tilgiver syndere og som byder os at elske vore fjender.

Det har imidlertid aldrig været kristendom at tro, at der findes en sådan forskel eller modsætning.

At være kristen er - og har altid og uforanderligt været - troen på at der er 100 procent identitet mellem den almægtige evige Gud, himlens og jordens skaber, som åbenbarede sig i Det gamle Testamente og så Jesus Kristus, som blev menneske og ofrede sig på korset for vores skyld. Jesus siger f.eks.: "Jeg og Faderen vi er èt." Og Jesus siger: "Hvis I troede Moses ville I tro mig, thi det er mig han skrev om."

Ja, Jesus siger tilmed, at hans død og opstandelse fra de døde ikke kan frelse os, hvis vi ikke først forstår Det gamle Testamente. Han siger: "Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde."

Vi vil i Studiekredsen beskæftige os med beviserne på, at Det gamle Testamente har Jesus Kristus som hovedperson fra ende til anden og hvorledes vi i lyset heraf skal læse Bibelen.
Studiekredsen foregår i Kirkehuset i Skjern på følgende datoer:

Torsdag den 7. februar 2019, kl. 10-12
Torsdag den 7. marts 2019, kl. 10-12
Torsdag den 4. april 2019, kl. 10-12
Torsdag den 2. maj 2019, kl. 10-12