Tirsdag d. 15. juni 2021, kl. 17:00
Skjern til Middag - grill ved Kong Hans' Bro