17 MAJ

Bøn - Tid til stilhed

Dato: 
Mandag d. 17. maj 2021, kl. 16:30

Skjern Kirke

19 MAJ

Gudstjeneste Klokkebjerg

Dato: 
Onsdag d. 19. maj 2021, kl. 15:30

Plejehjemmet Klokkebjerg

Simon Møller Olesen

23 MAJ

Gudstjeneste - Pinsedag

Dato: 
Søndag d. 23. maj 2021, kl. 09:00

Skjern Kirke

Claus Thomas Nielsen

23 MAJ

Højmesse - Pinsedag

Dato: 
Søndag d. 23. maj 2021, kl. 10:30

Skjern Kirke

Torill Kristensen

24 MAJ

Friluftsgudstjeneste - 2. Pinsedag

Dato: 
Mandag d. 24. maj 2021, kl. 10:30

Skjern Kirke

Poul Ivan Madsen

25 MAJ

Ungdomsgudstjeneste

Dato: 
Tirsdag d. 25. maj 2021, kl. 19:30

Skjern Kirke

Poul Nyborg

26 MAJ

Gudstjeneste Enghaven

Dato: 
Onsdag d. 26. maj 2021, kl. 15:30

Ældrecentret Enghaven

Torill Kristensen

30 MAJ

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 30. maj 2021, kl. 10:30

Skjern Kirke

Claus Thomas Nielsen

30 MAJ

Rytmisk gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 30. maj 2021, kl. 14:00

Skjern Kirke

Poul Nyborg

31 MAJ

Bøn - Tid til stilhed

Dato: 
Mandag d. 31. maj 2021, kl. 16:30

Skjern Kirke

07 JUN

Bøn - Tid til stilhed

Dato: 
Mandag d. 7. juni 2021, kl. 16:30

Skjern Kirke

14 JUN

Bøn - Tid til stilhed

Dato: 
Mandag d. 14. juni 2021, kl. 16:30

Skjern Kirke

15 JUN

Skjern til Middag - grill ved Kong Hans' Bro

Dato: 
Tirsdag d. 15. juni 2021, kl. 17:00
15 JUN

Valdemarsgudstjeneste ved Kong Hans' Bro

Dato: 
Tirsdag d. 15. juni 2021, kl. 19:00

Torill Kristensen

07 SEP

Morgensang for alle i kirken - derefter kaffe i Kirkehuset

Dato: 
Tirsdag d. 7. september 2021, kl. 09:00

Skjern Kirke

07 SEP

Salmesang for småbørn

Dato: 
Tirsdag d. 7. september 2021, kl. 10:00

Skjern Kirke

Henriette Lauridsen og Anders Sørensen Uth

05 OKT

Morgensang for alle i kirken - derefter kaffe i Kirkehuset

Dato: 
Tirsdag d. 5. oktober 2021, kl. 09:00

Skjern Kirke

05 OKT

Salmesang for småbørn

Dato: 
Tirsdag d. 5. oktober 2021, kl. 10:00

Skjern Kirke

Henriette Lauridsen og Anders Sørensen Uth

01 NOV

Morgensang for alle i kirken - derefter kaffe i Kirkehuset

Dato: 
Mandag d. 1. november 2021, kl. 09:00

Skjern Kirke

02 NOV

Morgensang for alle i kirken - derefter kaffe i Kirkehuset

Dato: 
Tirsdag d. 2. november 2021, kl. 09:00

Skjern Kirke