27 SEP

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 27. september 2020, kl. 09:00

Skjern Kirke

Torill Kristensen

27 SEP

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 27. september 2020, kl. 10:30

Skjern Kirke

Claus Thomas Nielsen

28 SEP

Bøn - Tid til stilhed

Dato: 
Mandag d. 28. september 2020, kl. 16:30

Skjern Kirke

29 SEP

Salmesang for småbørn

Dato: 
Tirsdag d. 29. september 2020, kl. 10:00

Skjern Kirke

Henriette Lauridsen og Anders Sørensen Uth

29 SEP

Eftermiddagsmøde - "Firenze"

Dato: 
Tirsdag d. 29. september 2020, kl. 14:30

Kirkehuset

Claus Thomas Nielsen

01 OKT

Højskolesang for demente og pårørende

Dato: 
Torsdag d. 1. oktober 2020, kl. 15:00

Kirkehuset

Torill Kristensen og Menighedsplejen

04 OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 4. oktober 2020, kl. 09:00

Skjern Kirke

Poul Ivan Madsen

04 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 4. oktober 2020, kl. 10:30

Skjern Kirke

Poul Nyborg

05 OKT

Bøn - Tid til stilhed

Dato: 
Mandag d. 5. oktober 2020, kl. 16:30

Skjern Kirke

06 OKT

Morgensang for alle - derefter kaffe i Kirkehuset

Dato: 
Tirsdag d. 6. oktober 2020, kl. 09:00

Skjern Kirke

07 OKT

Gudstjeneste Klokkebjerg

Dato: 
Onsdag d. 7. oktober 2020, kl. 15:30

Poul Ivan Madsen

11 OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 11. oktober 2020, kl. 09:00

Skjern Kirke

Claus Thomas Nielsen

11 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 11. oktober 2020, kl. 10:30

Skjern Kirke

Poul Ivan Madsen

18 OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 18. oktober 2020, kl. 09:00

Skjern Kirke

Poul Nyborg

18 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 18. oktober 2020, kl. 10:30

Skjern Kirke

Torill Kristensen

21 OKT

Gudstjeneste Klokkebjerg

Dato: 
Onsdag d. 21. oktober 2020, kl. 15:30

Jørgen Pedersen

22 OKT

Møde i Menighedsrådet

Dato: 
Torsdag d. 22. oktober 2020, kl. 16:30

Kirkehuset

25 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 10:30

Skjern Kirke

Claus Thomas Nielsen

25 OKT

BUSK- og familiegudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 14:00

Skjern Kirke

Torill Kristensen og Poul Nyborg

25 OKT

Kirkekaffe

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 15:00

Kirkehuset